Newsletter:

Odoberajte aktuálne novinky:Neviem prečítať text

SMS newsletter:

Odoberajte aktuálne novinky:

info@diamondfashion.sk info linka 0910 920 889
Reklama
Ochrana osobných údajov

 

GDPR – ako chránime Vaše súkromie

Nakoľko nám ide o ochranu osobných údajov našich zákazníkov k ich zberu pristupujeme zodpovedne a podľa predpisov o ochrane osobných údajov. Nižšie popisujeme, ktoré osobné údaje sú získané pri návšteve a využívaní služieb diamondfashion.sk, za akým účelom tieto údaje využívame a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania.

 

Všeobecné informácie k návšteve diamondfashion.sk

SSL – Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame pri tom systém kódovania SSL (Secure Socket Layer). Naše internetové stránky, ako aj ostatné systémy spracúvania osobných údajov zabezpečujeme primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

 

Webhosting je prevádzkovaný u autora eshopu, ROYAL MEDIA s.r.o. využívajúceho certifikované cloud riešenia podľa smernice GDPR vrátane certifikátov ISO 9001:2016, ISO 270014:2014.

 

Sledovanie navštívených stránok

Za účelom spracúvania štatistických údajov o využívaní našej ponuky v e-shope a navštívených stránkach využívame služby Google Analytics od spoločnosti Google , ktorá je certifikovaná pre ochranu osobných údajov v oblasti sledovania návštevnosti webu.

 

Údaje zhromažďované kvôli návštevnosti stránok

Počas návštevy diamondfashion.sk sú prostredníctvom zabudovaného kódu zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované vašim prehliadačom:

 • žiadosť (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.príklad.sk/index.html)

 • typ a verzia prehliadača (napr. Opera 5.0)

 • jazyk prehliadača (napr. Slovenčina)

 • používaný operačný systém (napr. Windows 7)

 • rozlíšenie okna prehliadača

 • rozlíšenie obrazovky

 • aktivácia JavaScript

 • zapnutie/vypnutie Java

 • zapnutie/vypnutie cookies

 • Referrer URL (predchádzajúca navštívená stránka)

 • IP adresa

 • čas prístupu

 • kliknutia

Za účelom tvorby marketingu a remarketingu ďalej údaje spracovávame pomocou vnoreného javascript kódu týchto certifikovaných externých služieb: Google Adwords, Facebook pixel.

 

Cookies

Na viacerých miestach v našom e-shope používame tzv. cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a prehliadač povoľuje ich ukladanie. Cookies nemôžu byť priradené konkrétnej osobe a neobsahujú žiadne osobné údaje. Spojenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov o vašej osobe je vykonané iba za predpokladu, že ste nám udelili váš výslovný súhlas na stránke diamondfashion.sk

 

Akceptácia cookies nie je nevyhnutnou požiadavkou pre umožnenie vstupu do e-shopu. Upozorňujeme vás však na to, že funkcie nákupného košíka a objednanie produktov je možné iba za predpokladu, že ste aktiváciu technických cookies, ktoré sú nevyhnutné kvôli funkcionalitám eshopu diamondfashion.sk akceptovali. Údaje získané z použitia týchto cookies budú použité výhradne na technické zabezpečenie vášho nákupu a po niekoľkých dňoch budú vymazané.

 

Najčastejšie nami používané cookies sú dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré budú vymazané po ukončení relácie prehliadača. Okrem toho existujú aj dlhodobé cookies (tzv. persistant cookies), pomocou ktorých vás vieme rozpoznať ako návštevníka. Cookies nespôsobujú žiadne škody na vašom počítači a neobsahujú žiadne vírusy.

 

Využívané sú predovšetkým nasledujúce cookies:

 • čisto technické cookies, ktoré sú nevyhnutné kvôli funkcionalitám e-shopu a pre optimálne zobrazenie pre zákazníka (napr. funkcia prihlasovania, životnosť: 10 dní; funkcionality nákupného košíka, životnosť: 10 dní; posledné prezerané produkty, životnosť: 10 dní) [nazovshopu]

 

Na stránkach diamondfashion.sk sa nachádzajú aj prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole spoločnosti Mgr. Lívia Hanáková - Diamond Fashion. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napr. nástroje spoločností Google, Facebook či Glami) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Spoločnosť Mgr. Lívia Hanáková - Diamond Fashion nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako ich tieto tretie strany používajú, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies ich služieb.

 

V nastaveniach prehliadača môžete stanoviť, či môžu byť cookies používané alebo nie. Ak si neželáte byť sledovaný výlučne na stránke diamondfashion.sk, môžete vyjadriť nesúhlas (pozri bod I. a) sledovanie navštívených stránok.

 

Získavanie, spracovanie a použitie osobných údajov 

Kontaktné informácie

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú vaše osobné údaje je:


Mgr. Lívia Hanáková - Diamond Fashion
Trubín č. 186
Lovčica-Trubín, 96623

IČO: 46339213

 

Kategórie osobných údajov

V závislosti od toho, ktoré naše služby využívate, zhromažďujeme nevyhnutné informácie na ich vybavenie.

Pokiaľ u nás nakupujete, pre vybavenie Vašej objednávky zhromažďujeme tieto údaje:

 • Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, jazyk, IP adresa

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné pre vybavenie vašich objednávok a riadne plnenie kúpnej zmluvy. Potrebujeme vaše meno, priezvisko, adresu (bydliska/doručenia tovaru), e-mail, telefónne číslo. Vaša emailová adresa slúži ako komunikačný prostriedok. Na zadanú emailovú adresu vám bude zaslané potvrdenie objednávky, ako aj informácie o priebehu doručovania tovaru. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytované našim zmluvným poskytovateľom logistických služieb. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy. Vaše osobné údaje spracúvame len počas trvania účelu, na ktorý sme ich získali.

 

Pokiaľ sa u nás registrujete pre budúce nákupy, potrebujeme k tomu tieto informácie:

 • Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú daresu, telefónne číslo, jazyk.

 

Pokiaľ si objednávate odber nášho newslattera:

 • e-mailová adresa, stav autorizácie cez zaslaný aktivačný odkaz, IP adresa

Pre odosielanie newsletterov používame tzv. double opt-in metódu. To znamená, že ich budete dostávať iba vtedy, ak aktiváciu tejto služby potvrdíte kliknutím na odkaz v e-maile doručenom na vašu e-mailovú adresu po vykonaní prihlásenia. Ak si viac nebudete želať zasielanie newsletterov, môžete ho kedykoľvek zrušiť. Stačí kliknúť na odkaz v pätičke každého takéhoto e-mailu alebo kontaktovať našu zákaznícku podporu.

 

Formulárové údaje

Na stránke diamondfashion.sk môžete využiť niektoré formuláre na prenos údajov k nám, ako je napríklad otázka na predajcu. Pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, budú tieto údaje v poliach formulára uchované a štatisticky vyhodnocované.

 

Konto zákazníka

Prostredníctvom registrácie si môžete zriadiť svoj účet. V tomto účte vidíte nami uložené údaje o vašich objednávkach (spracovaných aj nespracovaných).

 

Log súbory

Pri každom vstupe na internetovú stránku diamondfashion.sk budú údaje o používaní odovzdávané vašim internetovým prehliadačom uložené v protokolových súboroch, tzv. Server Logfiles. Takto uložené dátové vety obsahujú nasledujúce údaje: dátum a čas prístupu, URL adresu stránky, IP adresu, predchádzajúcu URL adresu (tzv. Referrer), množstvo prenesených údajov, ako aj prehliadačom prenesený User Agent (ev. typ a verzia prehliadača a používaný operačný systém).

 

Bezpečný prenos údajov

V prípade, že máte u nás registráciu, prístup k vášmu  kontu je možný iba po zadaní vami zadaného hesla. S prístupovými informáciami by ste mali zaobchádzať dôverne a svoj prehliadač po ukončení činnosti zavrieť, predovšetkým vtedy, ak je počítač využívaný viacerými osobami Mgr. Lívia Hanáková - Diamond Fashion nepreberá zodpovednosť za neoprávnené nakladanie alebo iné zneužitie hesla.

 

Nesúhlas s použitím údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Odhlásiť sa z odberu newslettera môžete prostredníctvom odkazu v pätičke každého z nich. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, ak údaje spracúvané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné.

 

Právo na informácie a ďalšie práva dotknutých osôb

Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte zároveň (i) právo na prístup k vašim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.

 


Odo dňa nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (t.j. od 25. mája 2018), máte v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technicky možný (právo na prenosnosť údajov).

 

Ak máte otázky k ochrane údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na našu zákaznícku podporu.

 

Môžete tak urobiť e-mailom na info@DiamondFashion.sk , poštou na sídle spoločnosti Mgr. Lívia Hanáková - Diamond Fashion, Trubín č. 186, Lovčica-Trubín, 96623  alebo telefonicky na čísle: +421 910 920 889. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

 

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

 

Služby poskytované v rámci diamondfashion.sk, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.